Usmeno javno nadmetanje

Usmeno javno nadmetanje

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, od dana 18. rujna 2023. godine, Klasa: 363-01/23-01/382 Urbroj: 2198/01-2-23-3, kojim je odobreno privremeno korištenje javnih površina radi organiziranja prigodne prodaje cvijeća i svijeća povodom Dana mrtvih Društvu...
Odluka o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za nabavu-pripravnika

Natječaj za slobodno radno mjesto

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA NABAVU (M/Ž) Mjesto rada: Zadar, Zadarska županija Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Način rada: Smjena – prijepodne Smještaj: Nema smještaja Naknada za...
Odluka o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za nabavu-pripravnika

Natječaj za slobodno radno mjesto

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA NABAVU – PRIPRAVNIK (M/Ž) Mjesto rada: Zadar, Zadarska županija Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla pripravnik Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Način rada: Smjena – prijepodne...
Natječaj za slobodno radno mjesto

Natječaj za slobodno radno mjesto

CVJEĆAR/CVJEĆARICA Mjesto rada: ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Način rada: 2 smjene Rad vikendom i praznikom Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U...