OSTALA GROBLJA

„Prostornim planom Grada Zadra“ lokacija Novog gradskog groblja predviđena je na području  sjeverno od naselja Crno. Uređenje prostora i izgradnju Novog gradskog groblja moguće je  provesti tek nakon što se usvoji „Detaljni plan uređenja“, a u skladu sa „Zakonom o grobljima“ (Narodne novine /NN/ broj 19/1998.) i „Pravilnikom o grobljima“ (NN 99/02). 

U priloženom dokumentu vidljive su faze planiranja Novog gradskog groblja kroz godine.

Novo Gradsko groblje 

Osim Gradskog groblja i groblja Belafuža, tvrtka Nasadi d.o.o. vodi brigu i o mjesnim grobljima Kožino, Crno i Ploča.