NADZORNI ODBOR

- predsjednik nadzornog odbora
Pavle Ivić - zamjenik predsjednika
Krsto Šare - član nadzornog odbora