OBLIKOVANJE PALMI I PODIZANJE TAMARISA NA RIVI U PETRČANIMA

Rivu u Petrčanima krase lijepe palme vrste Phoenix canariensis u kombinaciji sa ništa manje osebujnim tamarisima.

Nasadi su uredili taj poseban drvored odnosno oblikovali palme i obavili podizanje tamarisa prije njihove cvatnje koja se očekuje u rano proljeće. Dugi izbojci krošnji tamarisa se savijaju pod svojom težinom pa cijela krošnja ima viseću formu što ih čini posebno dekorativnima.