PREDAVANJA U SKLOPU "CVIJETA ZADRA"

U sklopu četvrte vrtne izložbe cvijeća "Cvijet Zadra" pripremljena su i predavanja iz područja hortikulture sa temama zanimljivim za sve građane koja se ove godine održavaju u Kneževoj palači.

Predavanja se održavaju prema prikazanom rasporedu: