ODLUKA O DOGRADNJI GROBNICA

 

Direktor Trgovačkog društva Nasadi d.o.o. zbog nedostatka grobnica na Gradskom groblju donosi Odluku o dogradnji istih, a koja je prikazana u nastavku.