POSAĐENO NOVO ZELENILO NA PLAŽI JADRAN

 

Prema planu hortikulturnog uređenja grada Zadra i po završetku građevinskih radova na red je došla i sadnja na plaži Jadran (Marex).

Na jugoistočnom djelu uređenog kupališta zadržan je jedan dio postojećeg zelenila, a novi dio djelatnici tvrtke Nasadi obogatili su novim sadnicama. Stara i polomljena  stabla tamarisa su uklonjena te zamijnjena sa četiri nova stabla tamarisa, a posađeni su i oleandri.