OREZIVANJE CRNIKA NA ISTARSKOJ OBALI

Visoke i lijepe crnike na Istarskoj obali, zadnjih dana su predmetom radova u planovima hortikulturnog uređenja u Nasadima.

Uređuju se njihove krošnje i to na način da se orezuju u obilik kupole, pri čemu poprimaju savršene oblike svojih ionako osebujnih grana.