RAZNI RADOVI NA ZELENIM POVRŠINAMA ZA NADOLAZEĆU JESEN

Kako se bliže jesenski dani, vegetacija zelenih površina sve je zahtjevnija i izražajnija. Ovih dana u Nasadima izvode se razni radovi u hortikulturnom uređenju na različitim lokacijama grada.

Tako je u staroj gradskoj jezgri odrađeno oblikovanje crnika na Forumu, dok su se bedemi u Jazinama očistili od korova. Posebnu pažnju pridodalo se podizanju donjih grana gradskih drvoreda kostela, uređeni su drvored kostela na Putu Pertića te na Putu Pudarice.