UNUTARNJE USTROJSTVO

Radom i poslovanjem tvrtke Nasadi d.o.o. rukovodi direktor Društva kojeg imenuje i razrješava Skupština Društva.
Rad i poslovanje tvrtke Nasadi d.o.o. nadzire Nadzorni odbor čija se nadležnost, sastav i način izbora uređuje Statutom.
 
Rad Društva se organizira u sektore unutar kojih se organiziraju službe. Razlikuje se pet sektora odnosno:

Sektor Uprave:
Direktor
Josip Krnčević, dipl.ing.šum.
Tel: 023 302 865

Pomoćnica direktora
Zrinka Prusac, dipl.ing.agr.
Mob: 091 311 2563
E-mail: zrinka.prusac@nasadi.hr

Sektor općih, pravnih, kadrovskih i komercijalnih poslova:
Rukovoditeljica sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova
Ivana Ljubković Lučić, dipl.iur.
Tel: 023 302 861 ; Mob: 091 311 2566
E-mail: ivana.ljubkovic@nasadi.hr

Financijsko-računovodstveni sektor:
Rukovoditeljica financijsko-računovodstvenog sektora
Marija Marin, dipl.oec.
Tel: 023 302 872
Mob: 091 311 2454
E-mail: marija.marin@nasadi.hr

Sektor hortikulture:
Rukovoditeljica sektora hortikulture
mr.sc. Mirna Petricioli, dipl.ing.agr.
Tel: 023 302 873
Mob: 091 798 7199
E-mail: mirna.petricioli@nasadi.hr

Operativna voditeljica
Anita Valčić, dipl.ing.agr.
Mob: 091 311 2455
E-mail: anita.valcic@nasadi.hr

Voditeljica službe održavanja i podizanja zelenih površina
Tea Šolić, dipl.ing.agr.
Tel: 023 302 874
Mob: 091 311 6570
E-mail: tea.solic@nasadi.hr

Voditeljica službe biljne proizvodnje
Vesna Bakić, dipl.ing.agr.
Tel: 023 322 945
Mob: 091 311 2564
E-mail: vesna.bakic@nasadi.hr

Sektor groblja:
Rukovoditeljica gradskih groblja i pogrebnih usluga
Teodora Mašina dipl.ing.agr.
Tel: 023 340 773
Mob: 091 543 4226
E-mail: teodora.masina@nasadi.hr