CERTIFIKAT

Politika zaštite okoliša Nasadi d.o.o. Zadar, prema ISO 14001:2004 je očuvanje i zaštita okoliša, te minimalni utjecaj u skladu sa prirodnim okružjem. Sve aktivnosti vođene su s namjerom baziranom na osiguranju zaštite okoliša, sprečavanju onečišćenja i negativnih utjecaja na okoliš u skladu sa aspektima zaštite okoliša i djelovanjem društva na okoliš.

Društvo Nasadi d.o.o. Zadar politiku će ostvarivati na slijedeći način:

• Poštivanjem svih zakonskih propisa, aspekata i drugih normi vezanih za poslovanje društva, te ih uskladiti sa zahtjevima norme ISO 14001:2004 Sustava upravljanja zaštitom okoliša,
• Redovitim osposobljavanjem i educiranjem svojih zaposlenika vezano za sustav upravljanja zaštitom okoliša i podizanjem ekološke svijesti, kako kod vlastitih zaposlenika tako i kod osoba koje rade za i u ime društva,
• Investiranjem u održavanje i nabavku novih sredstava i opreme potrebnih za osiguranje sustava upravljanja zaštitom okoliša i ekološki prihvatljivih sredstava,
• Ispunjenjem očekivanja i zahtjeva korisnika svojih usluga na razini ekološke prihvatljivosti.
Nasadi d.o.o. Zadar će utvrđivati zadovoljstvo korisnika svojih usluga i takva saznanja koristiti za trajno poboljšanje sustava upravljanja zaštitom okoliša.
Ostvarenje postavljene politike mjerit će se:
• Provjerom zadovoljstva korisnika usluga;
• Analizom akcidentnih situacija, te provođenjem preventivnih i korektivnih mjera;
• Investiranjem u obuku osoblja i nabavku nove opreme sukladno ekološkim zahtjevima struke, te edukacijom osoblja društva i korisnika usluga.

Poslovodstvo će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtjeva punu podršku u provođenju te politike. Osim toga poslovodstvo će sve aktivnosti provoditi na transparentan i ekološki prihvatljiv način, te će biti dostupni korisnicima usluga.