KATASTAR ZELENILA

Na web stranicama tvrtke Nasadi d.o.o. postavljena je GIS aplikacija „Katastar zelenila Grada Zadra“ koja je dostupna svim građanima kako bi imali uvid u zelene površine grada i vrste koje se nalaze po određenim područjima.

Po nalogu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Zadra Projekt Katastra zelenila tvrtka Nasadi je započela 2008. godine. U početku se snimalo na klasičan način, a podaci su se unosili naknadno u digitalne podloge na serveru kooperanta, a krenulo se od Poluotoka, Jazina, Branimirove obale i Kolovara.

Nakon pribavljanja odgovarajuće opreme za direktno unošenje podataka u podloge dostupne na vlastitim kompjutorima unos je išao brže i lakše, pa su tako uneseni  podaci za Perivoj Vrulje, Ulice Miroslava Krleže, Stjepana Radića, bana Josipa Jelačića, Franje Tuđmana, Ante Starčevića i druge.

Početkom prošle godine, u sklopu europskih fondova tvrtka Nasadi d.o.o. dobila je  izradu katastra (Urban Green Belts) na pilot lokaciji – zapadni dio grada koji obuhvaća Ulicu Antuna Gustava Matoša, Obalu kneza Trpimira i Rt Vitrenjak, Uvalu Dražanica, Uvalu Maestrala i Perivoj Sfinga, a na web stranicama tvrtke postavljena je aplikacija s prikazom navedenih lokacija. 

Odabirom neke od ulica obuhvaćenih projektom Urban Green Belts, vidljiv je prikaz posađenih biljaka, a klikom na željeni odabir se prikazuje naziv biljne vrste sa pripadajućom fotografijom.

GIS zelenih površina se temelji na svakodnevnom prikupljanju i nadopunjavanju podataka, koji će se nakon obrade postupno unositi u aplikaciju, a po završetku svih područja omogućiti i uvid u sve zelene površine Grada Zadra.