O NAMA

Nasadi d.o.o. – Zadar

Uprava za Nasade – Zadar osnovana je 1. srpnja 1951. godine Rješenjem Narodnog odbora grada Zadra Broj: 6175/5 od 13. svibnja 1951. godine.

Rješenjem Narodnog odbora gradske općine Zadar Broj: 4521-293/1955 od 18. studenog 1955. godine upisuje se u registar ustanove sa samostalnim financiranjem pod nazivom „Uprava za nasade i groblja“.

„Uprava za nasade i groblja“ 08. travnja 1958. godine mijenja se u naziv „Uprava nasada“ te se pod tim imenom upisuje u Registar ustanova sa samostalnim financiranjem Narodnog odbora općine Zadar.

10. prosinca 1958. godine Rješenjem 01/2-8637/1-1958 Narodni odbor općine Zadar osniva komunalno poduzeće „Nasadi i kupališta“.

06. prosinca 1989. godine Skupština općine Zadar Odlukom Klasa: 363-01/89-01/21, Ur. Broj: 2198-0189-1, organizira komunalnu radnu organizaciju „Nasadi i kupališta“ kao javno poduzeće.

27. studenog 1989. godine Gradsko vijeće Grada Zadra Odlukom o preoblikovanju komunalnih poduzeća i usklađenju sa zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Klasa: 024-01/95-01/22, Ur. Broj: 2198/01-1/1-95-1, preoblikuje javno komunalno poduzeće „Nasadi“ s potpunom odgovornošću, u trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću. Od tada do danas poslujemo kao društvo s ograničenom odgovornošću pod imenom „Nasadi“, usluge održavanja javnih površina, groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova.

Djelatnosti:

Nasadi djelatnosti - Ikona 1

Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i rasada

Nasadi djelatnosti - Ikona 2

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

Nasadi djelatnosti - Ikona 3

Završni građevinski radovi

Nasadi djelatnosti - Ikona 4

Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

Nasadi djelatnosti - Ikona 5

Trgovina na malo cvijećem

Nasadi djelatnosti - Ikona 6

Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama

Nasadi djelatnosti - Ikona 7

Održavanje javnih površina

Nasadi djelatnosti - Ikona 8

Održavanje groblja i krematorija i obavljanje pogrebnih poslova

Nasadi djelatnosti - Ikona 9

Krajobrazno projektiranje

(planiranje i projektiranje vrtova, parkova, sportskih terena i
drugih zelenih površina)

Nasadi djelatnosti - Ikona 10

Korištenje opasne kemikalije

(dušične kiseline)

Osnivač tvrtke Nasadi d.o.o. je Grad Zadar koji je i vlasnik 100%-tnog udjela.

Misija tvrtke Nasadi d.o.o. je pružiti visoku kvalitetu usluga u pogledu održavanja javnih zelenih površina i groblja te obavljanju pogrebnih poslova kao temeljnih djelatnosti tvrtke.

Nadalje, u proizvodnji, uzgoju i prodaji cvijeća, ukrasnog bilja i rasada kroz kontinuirana poboljšanja kvalitete naših proizvoda želimo postati prepoznatljivi kao pouzdani partner svih zainteresiranih strana odnosno naših kupaca, dobavljača, zaposlenika te cjelokupne društvene zajednice.