O NAMA

Nasadi d.o.o. – Zadar

Uprava za Nasade – Zadar osnovana je 1. srpnja 1951. godine Rješenjem Narodnog odbora grada Zadra Broj: 6175/5 od 13. svibnja 1951. godine.

Rješenjem Narodnog odbora gradske općine Zadar Broj: 4521-293/1955 od 18. studenog 1955. godine upisuje se u registar ustanove sa samostalnim financiranjem pod nazivom „Uprava za nasade i groblja“.

„Uprava za nasade i groblja“ 08. travnja 1958. godine mijenja se u naziv „Uprava nasada“ te se pod tim imenom upisuje u Registar ustanova sa samostalnim financiranjem Narodnog odbora općine Zadar.

10. prosinca 1958. godine Rješenjem 01/2-8637/1-1958 Narodni odbor općine Zadar osniva komunalno poduzeće „Nasadi i kupališta“.

06. prosinca 1989. godine Skupština općine Zadar Odlukom Klasa: 363-01/89-01/21, Ur. Broj: 2198-0189-1, organizira komunalnu radnu organizaciju „Nasadi i kupališta“ kao javno poduzeće.

27. studenog 1989. godine Gradsko vijeće Grada Zadra Odlukom o preoblikovanju komunalnih poduzeća i usklađenju sa zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Klasa: 024-01/95-01/22, Ur. Broj: 2198/01-1/1-95-1, preoblikuje javno komunalno poduzeće „Nasadi“ s potpunom odgovornošću, u trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću. Od tada do danas poslujemo kao društvo s ograničenom odgovornošću pod imenom „Nasadi“, usluge održavanja javnih površina, groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova.

Djelatnosti:

Nasadi djelatnosti - Ikona 1

Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i rasada

Nasadi djelatnosti - Ikona 2

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

Nasadi djelatnosti - Ikona 3

Završni građevinski radovi

Nasadi djelatnosti - Ikona 4

Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

Nasadi djelatnosti - Ikona 5

Trgovina na malo cvijećem

Nasadi djelatnosti - Ikona 6

Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama

Nasadi djelatnosti - Ikona 7

Održavanje javnih površina

Nasadi djelatnosti - Ikona 8

Održavanje groblja i krematorija i obavljanje pogrebnih poslova

Nasadi djelatnosti - Ikona 9

Krajobrazno projektiranje

(planiranje i projektiranje vrtova, parkova, sportskih terena i
drugih zelenih površina)

Nasadi djelatnosti - Ikona 10

Korištenje opasne kemikalije

(dušične kiseline)

Osnivač tvrtke Nasadi d.o.o. je Grad Zadar koji je i vlasnik 100%-tnog udjela.

Misija tvrtke Nasadi d.o.o. je pružiti visoku kvalitetu usluga u pogledu održavanja javnih zelenih površina i groblja te obavljanju pogrebnih poslova kao temeljnih djelatnosti tvrtke.

Nadalje, u proizvodnji, uzgoju i prodaji cvijeća, ukrasnog bilja i rasada kroz kontinuirana poboljšanja kvalitete naših proizvoda želimo postati prepoznatljivi kao pouzdani partner svih zainteresiranih strana odnosno naših kupaca, dobavljača, zaposlenika te cjelokupne društvene zajednice.

Pin It on Pinterest

Skip to content