Nasadi doo

RASPORED SPROVODA

Lokacija i vrijeme

Webgis ikona

WEB GIS

TRAŽILICA POKOJNIKA

Pretražite putem sljedećeg linka

Nasadi simbol 2
KATASTAR ZELENILA GRADA ZADRA
NOVOSTI
Javni natječaj za zakup poslovnog prostora
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N.125/11, 64/15, 112/18) i suglasnosti Nadzornog odbora s 237. sjednice, Trgovačko društvo “Nasadi” d.o.o.,  Perivoj...
Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za nabavu.
Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za nabavu.
Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za nabavu-optimizedPreuzmi