ZELENE
POVRŠINE

Uz primarnu djelatnost održavanja javnih zelenih površina, tvrtka iste usluge nudi i svim zainteresiranim klijentima tijekom cijele godine.

SAZNAJ VIŠE

GRADSKA
GROBLJA

Veličina Gradskog groblja i njegovog zelenila zahtjeva intenzivnu i kontinuiranu njegu.

SAZNAJ VIŠE

RASADNIK
CERODOL

U rasadniku osim biljne proizvodnje koja je primarna djelatnost, vrši se i direktna prodaja gotovih sadnica.

SAZNAJ VIŠE

NAŠE
CVJEĆARNICE

Usluge izrade cvjetnih aranžmana, buketa i vijenaca sačinjene kako od prirodnog tako i umjetnog cvijeća dostupne su i u našim cvjećarnicama.

SAZNAJ VIŠE
KATASTAR ZELENILA GRADA ZADRA SAZNAJ VIŠE
NOVOSTI
JESENSKO UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA

  U sklopu jesenskog plana održavanja, koji velikim dijelom obuhvaća sadnju novih stabala i nadopunjavanje postojećih drvoreda na raznim...

SAZNAJ VIŠE
JAVNA PRODAJA OSOBNOG MOTORNOG VOZILA

Na temelju suglasnosti Nadzornog odbora za prodaju osobnog vozila Društva, danoj na 210. sjednici Nadzornog odbora Društva, održanoj...

SAZNAJ VIŠE
USME­NO JAV­NO NAD­ME­TANJE ZA PRO­DAJU CVI­JE­ĆA I SVI­JE­ĆA

  Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, od dana 23. rujna 2020. godine, Klasa: 363-01/20-01/385 Urbroj: 2198/01-2-20-3, kojim je...

SAZNAJ VIŠE
PRAKTIČNI SAVJETI
1 ODABIR SADNICA ZA BALKONSKE ŽARDINJERE

  Po dolasku proljeća sve više boravimo na svježem zraku pa se javlja potreba i želja za uređenjem okućnica, vrtova i balkona. U...

SAZNAJ VIŠE
2 BEGONIJA – IDEALNA LJETNICA

  U mnoštvu šarenila ljetnica, među najomiljenijima može se izdvojiti begonija (lat. Begonia semperflorens) čiji cvjetovi mogu...

SAZNAJ VIŠE
3 UZGOJ PELARGONIJA

Pelargonije su obično podijeljene na pet skupina u skladu s glavnim obilježjima biljaka. To su: zonalne, patuljaste i minijaturne zonalne,...

SAZNAJ VIŠE
4 GDJE I KAD SADITI DALIJE?

Dalije uspješno rastu na dobro dreniranim hranjivim tlima, čija je pH vrijednost oko 7,0. Zemlju pripremite u ranom razdoblju godine, tako da...

SAZNAJ VIŠE