Nasadi doo

RASPORED SPROVODA

Lokacija i vrijeme

Webgis ikona

WEB GIS

TRAŽILICA POKOJNIKA

Pretražite putem sljedećeg linka

Nasadi simbol 2
KATASTAR ZELENILA GRADA ZADRA
NOVOSTI
Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za nabavu.
Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za nabavu.
Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za nabavu-optimizedPreuzmi
Rasadnik Cerodol u jesen - Fotografija 06
Usmeno javno nadmetanje
Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, od dana 18. rujna 2023. godine, Klasa: 363-01/23-01/382 Urbroj: 2198/01-2-23-3, kojim je odobreno privremeno korištenje javnih površina radi...