NOVOSTI

Javna prodaja rabljenih vozila

velj 21, 2023 | Novosti - Objave

Na temelju suglasnosti Nadzornog odbora za prodaju vozila Društva, danoj na 230. sjednici Nadzornog odbora Društva, održanoj dana 20. veljače 2023. godine i Odluke broj: 254-1/23, Nasadi d.o.o., dana 21. veljače 2023.  godine:

OGLAŠAVA

JAVNU PRODAJU RABLJENIH VOZILA

1. PREDMET PRODAJE:

R.B.NAZIV SREDSTVA OPISPOČETNA CIJENA (euri) s uključenim PDV-om
1PIAGGIO PORTER 1.3, kiper broj šasije: ZAPS8500000569684 reg.ozn.: ZD589NJ -rabljeno teretno vozilo, u voznom stanju -proizvodnja: 2007.god.1.990,84 eura (PDV uključen)
R.B.NAZIV SREDSTVA OPISPOČETNA CIJENA (euri) s uključenim PDV-om
2FORD FOCUS, srebrna metalik boja, snaga: 85kW, 5 vrata broj šasije: WF05XXGCD55A56926 reg.ozn.: ZD748FV -rabljeno osobno vozilo, u voznom stanju -proizvodnja: 2005.god.530,89 eura (PDV uključen)

2. UVJETI PRODAJE:

Prodaja vozila iz točke 1. i 2.  provesti će se putem javnog prikupljanja ponuda.

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe.

Vozila se prodaju prema načelu “viđeno-kupljeno“ i isključuje se mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

Ponude za vozila, dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

Nasadi d.o.o., Perivoj Vladimira Nazora 1, 23 000 Zadar, 

PONUDA ZA JAVNU PRODAJU TERETNOG VOZILA r.b.1

“NE OTVARAJ”,

ili

Nasadi d.o.o., Perivoj Vladimira Nazora 1, 23 000 Zadar, 

PONUDA ZA JAVNU PRODAJU OSOBNOG VOZILA r.b.2

“NE OTVARAJ”

Javno otvaranje ponuda održati će se u petak 3. ožujka 2023. godine, s početkom u 12,00 sati u prostorijama Nasada d.o.o.

Ponude koje ne stignu do dana 3. ožujka 2023. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave, neće se razmatrati.

Nadmetanje provodi povjerenstvo sastavljeno od tri člana.

Nadmetanje je pravovaljano ako  sudjeluje najmanje jedan natjecatelj za svako vozilo.

Pravo na kupnju vozila ostvaruje natjecatelj koji ponudi najveći iznos s tim da kupoprodajna cijena ( s PDV-om ) ne može biti niža od početne cijene utvrđene procjenom tržne vrijednosti osobnog vozila od strane povjerenstva.

Prilikom odabira najpovoljnije ponude u slučaju da više ponuda ima istovjetne najviše cijene odabrana će biti ponuda koja je prva zaprimljena po redoslijedu zaprimanja u upisnik o zaprimanju ponuda.

Natjecatelj koji ponudi najveću cijenu za vozilo dužan je  u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka Odluke o odabiru njegove ponude, s prodavateljem sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila i uplatiti ponuđeni iznos. U protivnom se smatra da je odustao od kupnje.

Ukoliko natjecatelj koji ponudi najveći iznos u roku od 7 (sedam) dana ne sklopi ugovor o kupoprodaji vozila i uplati navedeni iznos, pravo kupnje stječe natjecatelj s drugom ponudom po vrijednosti. Ukoliko natjecatelj s drugom ponudom po vrijednosti odustane od kupnje, nadmetanje će biti ponovljeno.

Isporuka vozila se obavlja po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj prodajnoj cijeni.

Sve potrebne informacije i dogovor za razgledavanje vozila može se dobiti na broj: 302 865 svaki radni dan od 08,00-14,00sati.

                                                                                                                      Nasadi d.o.o. Zadar

Dostaviti:

  1. Oglasne ploče x4
  2. www.nasadi.hr