NOVOSTI

Nadopuna Katastra zelenila- područje Arbanasi

velj 9, 2021 | Novosti - Objave

Na web stranicama tvrtke Nasadi d.o.o. putem GIS aplikacije „Katastar zelenila Grada Zadra“ svim građanima dostupan je uvid u zelene površine grada i vrste koje se nalaze po određenim područjima. Odabirom lokacije vidljiv je prikaz posađenih biljaka, a klikom na željeni odabir se prikazuje naziv biljne vrste sa pripadajućom fotografijom.

U sklopu europskih fondova i projekta Urban Green Belts tvrtka Nasadi d.o.o. izradila je katastar za zapadni dio grada koji obuhvaća Ulicu Antuna Gustava Matoša, Obalu kneza Trpimira i Rt Vitrenjak, Uvalu Dražanica, Uvalu Maestrala i Perivoj Sfinga.

Početkom ove godine u okviru EU projekta Grow green (Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Growth, Healthy Citizens and Environments – Program: HORIZON 2020) izrađen je Katastar zelenila za područje Arbanasi od Fontane na šetnici Karma do Punta Bajlo i Uvale Bregdetti.

Glavni ciljevi formiranja Katastra zelenih površina odnose se na dugoročno i održivo planiranje ukupnog poslovanja te svakodnevnih ili periodičnih radova na održavanju. Katastar podrazumijeva snimanje postojećeg stanja na površinama, izradu karata biljnog pokrova i utvrđivanje stanja u kojem se ono nalazi. U okviru katastra vrši se detaljan sanitarni pregled bilja i daju se preporuke za sanaciju njihovoga stanja te osnovni raspored obnove ili nadopune.

Katastar zelenih površina se temelji na svakodnevnom prikupljanju i nadopunjavanju podataka, koji će se nakon obrade postupno unositi u aplikaciju, a po završetku svih područja omogućiti i uvid u sve zelene površine Grada Zadra.