NOVOSTI

Odluka Direktora o povećanju plaća

pro 28, 2018 | Novosti - Objave

Nasadi d.o.o. u odnosu na druga društava koja su u vlasništvu Grada Zadra imaju najniže plaće. Kako bi se problematika plaća riješila direktor se obratio pismenim i usmenim putem Gradonačelniku.                                                                             

Na 11. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. srpnja 2018. godine problem plaća Nasada došao je na dnevni red te je zaključeno da bi plaće trebalo povećati.

U prosincu 2018. godine Gradonačelnik je održao sastanak sa direktorom Nasada, Pročelnikom UO za financije, Pročelnikom UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša te Pročelnikom UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka na kojem je dogovoreno povećanje plaća zaposlenika za 10% za koje će Grad osigurati sredstva.                                   

Odluka Gradonačelnika i direktora Nasada se počinje primjenjivati od 01. siječnja 2019. godine.