NOVOSTI

Odluka o dogradnji grobnica

ruj 12, 2019 | Novosti - Objave

Direktor Trgovačkog društva Nasadi d.o.o. zbog nedostatka grobnica na Gradskom groblju donosi Odluku o dogradnji istih, a koja je prikazana u nastavku.