NOVOSTI

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI grobnica na Gradskom groblju u Zadru

ožu 2, 2020 | Novosti - Objave

Trgovačko Društvo “Nasadi” d.o.o. objavljuje oglas o prodaji grobnica, sukladno članku 4. Odluke o upravljanju i održavanju groblja na području Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra 4/02), te sukladno članku 14. Zakona o grobljima (Narodne novine broj 19/98, 50/12, 89/17), za grobnice koje su stekle zakonske uvjete da se mogu smatrati napuštenim i da se mogu ponovo dodijeliti na korištenje, sa sljedećim početnim cijenama (u iskazanoj početnoj cijeni uračunat je PDV):

1.N.G.C., polje XV., grobnica 40početna cijena iznosi: 35.000,00 kuna
2.N.G.C., polje XV., grobnica 142početna cijena iznosi: 35.000,00 kuna
3.N.G.C., polje XV., grobnica 184početna cijena iznosi: 35.000,00 kuna
4.N.G.C., polje XVI., grobnica 15početna cijena iznosi: 45.000,00 kuna
5.N.G.C., polje XVIII., grobnica 110početna cijena iznosi: 35.000,00 kuna
6.P.G., grobnica 121početna cijena iznosi: 40.000,00 kuna
7.P.G., grobnica 7početna cijena iznosi: 70.000,00 kuna
8.P.G., grobnica 225početna cijena iznosi: 45.000,00 kuna

Navedene grobnice mogu se razgledati svakim radnim danom od 09.00 do 10.00 sati, na Gradskom groblju u Zadru, na adresi Franka Lisice. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, bez mogućnosti naknadnih prigovora.                        Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici Trgovačkom društvu NASADI d.o.o. Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 1, s naznakom: „PONUDA ZA KUPNJU GROBNICE –NE OTVARAJ“.

Rok za dostavu ponuda je do 09. ožujka 2020. godine do 12.00 sati, odnosno do otvaranja ponuda. Ponude koje ne stignu do 09. ožujka 2020. godine, do 12.00 sati, bez obzira na način dostave, neće se razmatrati.

Pravo na kupnju grobnice ostvaruje natjecatelj koji ponudi najveći iznos s tim da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene utvrđene procjenom realne vrijednosti grobnice po ovlaštenom sudskom vještaku građevinske struke i procjenitelju nekretnina.                                                                                                                                                                  Prilikom odabira najpovoljnije ponude u slučaju da više ponuda ima istovjetne najviše cijene odabrana će biti ponuda koja je prva zaprimljena po redoslijedu zaprimanja u upisnik o zaprimanju ponuda. Natjecatelj koji ponudi najveću cijenu za grobnicu dužan je u roku od 3 (tri) dana od dana Odabira njegove ponude s prodavateljem sklopiti ugovor o prodaji grobnice.

Prilikom sklapanja Ugovora o kupoprodaji grobnice, uz cijenu grobnice, kupac je dužan platiti naknadu za dodjelu grobnog mjesta u iznosu od 550,00 kn + PDV po m². Ukoliko se kao jedna od ponuda nađe ponuda nekog od zakonskih nasljednika bivših korisnika grobnica, isti ima pravo prvokupa po cijeni najpovoljnije ponude koja pristigne u otvorenom roku za dostavljanje ponuda.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 023/302-865 svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Uprava Društva zadržava pravo poništiti predmetnu Javnu prodaju bez posebnog obrazloženja.