NOVOSTI

POZIV KORISNICIMA GROBNIH MJESTA NA MJESNOM GROBLJU PLOČA

stu 23, 2020 | Novosti - Objave

Zaključkom Grada Zadra o postupku preuzimanja groblja “Ploča”,Klasa: 363-01/19-01/242 Urbroj: 2198/01-2-19-2, od dana 25. travnja 2019. godine, zadužilo se Trgovačko društvo Nasadi d.o.o. da preuzme na održavanje i upravljanje Mjesno groblje Ploča.

Sukladno navedenom, Nasadi d.o.o. pozivaju sve korisnike koji nemaju reguliran status korisnika grobnih mjesta, koji nisu upisani u grobni očevidnik, koji su naslijedili grobna mjesta, a nisu promijenili korisnika, da bez odgode do dana 23. prosinca 2020. godine reguliraju svoj status korisnika grobnog mjesta na Mjesnom groblju Ploča.

Podatke možete donijeti osobno na adresu Društva, Perivoj Vladimira Nazora 1, na telefon: 023 302 877 ili na mail: [email protected].

Nakon navedenog roka prema svima koji ne izvrše navedene obveze primijenit će se odredbe Zakona o grobljima.

Na temelju članka 10. st. 2. Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima. (N.N.19/98,50/12)

Člankom 13. st. 3. Zakona o grobljima regulirano je da za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu.

Na temelju članka 14. st.1. Zakona o grobljima grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.