NOVOSTI

Poziv za dostavom podataka za groblja Crno i Ploča

ruj 9, 2020 | Novosti - Objave

Sukladno nalogu Grada Zadra tvrtka Nasadi d.o.o., na temelju podataka o dosadašnjim korisnicima grobnih mjesta dostavljenim od Mjesnog odbora Crno i Mjesnog odbora Ploča, te očitovanja i dokumentacije dostavljene od stranaka, pristupa izradi Rješenja o pravu trajnog korištenja grobnog mjesta.

Sve grobnice koje nemaju podatke potrebne za izradu Rješenja (ime zakonskog korisnika, te njegov OIB i točnu adresu) bit će uvrštene u status nepoznatih korisnika, te će se postupiti sukladno članku 14. Zakona o grobljima koji regulira postupanje s napuštenim grobnim mjestima.

Za sve grobnice kojima još nije utvrđeno pravo korištenja, pozivaju se nasljednici da dokumentaciju o istom dostave u roku od 15 dana (počevši od 08. rujna), da bi mogli sukladno naprijed navedenom nalogu, ispoštovati zakonske odredbe, te da njihove obiteljske grobnice ne bi stekle status napuštenih.

Pin It on Pinterest

Share This