NOVOSTI

Poziv za dostavom podataka za groblja Crno i Ploča

ruj 9, 2020 | Novosti - Objave

Sukladno nalogu Grada Zadra tvrtka Nasadi d.o.o., na temelju podataka o dosadašnjim korisnicima grobnih mjesta dostavljenim od Mjesnog odbora Crno i Mjesnog odbora Ploča, te očitovanja i dokumentacije dostavljene od stranaka, pristupa izradi Rješenja o pravu trajnog korištenja grobnog mjesta.

Sve grobnice koje nemaju podatke potrebne za izradu Rješenja (ime zakonskog korisnika, te njegov OIB i točnu adresu) bit će uvrštene u status nepoznatih korisnika, te će se postupiti sukladno članku 14. Zakona o grobljima koji regulira postupanje s napuštenim grobnim mjestima.

Za sve grobnice kojima još nije utvrđeno pravo korištenja, pozivaju se nasljednici da dokumentaciju o istom dostave u roku od 15 dana (počevši od 08. rujna), da bi mogli sukladno naprijed navedenom nalogu, ispoštovati zakonske odredbe, te da njihove obiteljske grobnice ne bi stekle status napuštenih.