Izvještaji

2022 1 – Bilanca 31.12.2022. 2 – Fina – BILEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2022. god. 3 – Odluka o rasporedu dobitka za 2022. 4 – Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. 5 – Račun dobiti i gubitka...