POSTUPCI JAVNE NABAVE

41- E-MV 0420 Grmlje i drveće


40- E-MV 0320 Pogrebna oprema


39- E-MV 0220 Rezano cvijeće i rezano zelenilo


37- E-MV 0319 Rasadničarski proizvodi (grmlje i drveće)


36- E-MV 0219 Rezano cvijeće i rezano zelenilo


34- E-MV 0518 Rasadničarski proizvodi (grmlje i drveće)


33- E-MV 0418 Teretno vozilo hidraulične platforme


32- E-MV 0118 Rezano cvijeće i rezano zelenilo


31- E-MV 0318 Pogrebna oprema


19- E-MV 0515 Nabava traktora sa komunalnom nadogradnjom putem financijskog leasinga


14- E-MV 0614 Izrada detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja u Zadru


13- E-MV 0514 Rasadničarski proizvodi (grmlje i drveće)


10- E-MV 0214 Rezano cvijeće i rezano zelenilo


08- E-MV 0813 Rasadničarski proizvodi


07- E-MV 0713 Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti


06- E-MV 0613 Rezano cvijeće i rezano zelenilo


05- E-MV 0513 Teretno vozilo za prijevoz pokojnika


04- E-MV 0413 Održavanje i popravak vozila


03- E-MV 0313 Pogrebna oprema


01- E-MV 0113 Električna energija